สพป.พัทลุง เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 (คณะที่2)วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบในอำเภอป่าบอนและอำเภอปากพะยูน ซึ่งได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งนารี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลป่าบอน สนามสอบโรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) สนามสอบโรงเรียนวัดสุภาษิตาราม และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน