+ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ( O-NET ) ม.3 อ.ปางมะผ้า++

^^^วันอาทิตย์  ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน++ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน