ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวันครู 2502 อำเภอคง (ในการนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด)

นายสังคม พระไตรยะ
Latest posts by นายสังคม พระไตรยะ (see all)