สพป.ลำพูน เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เพื่อมอบนโยบายฯและสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 19 โรงเรียน 19 ตำบล ก่อนรับการพัฒนาในรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยมีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2