สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์​ ดำเนินการสอบ​ O-NET​ ประจำปีการศึกษา​ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนท่าทองพิทยาคม และโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ เพื่อบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดสนามสอบจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14 สนามสอบ และสนามสอบจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 10 สนามสอบ ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบนอกจากให้กำลังใจนักเรียนแล้ว รวมถึงตรวจเยี่ยมห้องสอบ และรับฟังการรายงานการจัดสนามสอบ ซึ่งสนามสอบทุกสนาม​ มีความพร้อม ไม่พบปัญหาและอุปสรรคใดๆ

และมอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และนางสาวดารารัตน์ เทพมาศ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

และมอบหมายให้ นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์