ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2565  โรงเรียนในสังกัด โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2565 โดย O-Net ชั้น ป. 6 และชั้น ม. 3