+++ ท่านรองสุภาพ กาวิ ร่วมต้อนรับพล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ++++

^^^  วันนี้  เวลา 14.30 น.  นายสุภาพ  กาวิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  ร่วมต้อนรับ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อมคณะ  ในโอกาสที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562

//ในวันนี้ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอปาย  พร้อมทั้งคณะครู ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป ณ อาคารบัวตอง   รับชมการแสดงวิถึชนเผ่าของนักเรียน  องค์มนตรี มอบพระฉายาลักษณ์ ร.10,ยาเวชภัณฑ์,อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 จากนั้นได้พบปะและกล่าวให้โอวาทแก่ราษฏร  เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียนและราษฎร  เยี่ยมชมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า+++นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน