สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมให้กำลังใจตัวแทนนักกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชน ในการแข่งขันกีฬาจานร่อนอัลทิเมท ชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 2 ปี 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนัส เจียมภูขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมให้กำลังใจตัวแทนนักกีฬาจานร่อน อัลทิเมทเยาวชน เนื่องด้วยสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย ได้แจ้งผลการจัดการแข่งขันกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนรอบชิงชนะเลิศระดับภาค และชื่อทีมตัวแทนภาคที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีตัวแทนของโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นตัวแทน ระดับภาคร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด 7 ทีม ได้แก่ 1.ทีมประถมศึกษาโรงเรียนโจดโนนข่า 2.ทีมมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโจดโนนข่า 3.ทีมเยาวชน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 4.ทีมโรงเรียนบ้านแดงสว่าง 5.ทีมโรงเรียนบ้านหนองดินดำ 6.ทีมโรงเรียนบ้านฉนวน และ 7.ทีมโรงเรียนชัยชุมพล