สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพฯ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นายพชรพล จ่าพุลี รองผอ. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเด็น และคณะ ในการประชุมติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งประเด็นที่ติดตามคือ พาน้องกลับมาเรียน และโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒