สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมจัดการแข่งขันกีฬาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษระยอง เขต ๒