“หนองบัวพิททยาคาร” สพม.19 ปลื้มหลาย !! ได้นักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-นิวซีแลนด์

นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)  เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน  ประเทศนิวซีแลนด์ http://www.thaiembassy.org/wellington/th/news/5375/99514-Successful-Candidates-for-The-7th-Thai-NZ-Language.html   ได้ออกประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยน ระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ปรากฏว่ามีชื่อนายภาสวัฒน์  แสงป้อง  นักเรียนชั้น ม.5/11 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จ.หนองบัวลำภู  ผ่านการคัดเลือกได้เป็นนักเรียน แลกเปลี่ยนไทย-นิวซีแลนด์  ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 14 พฤษภาคม  พ.ศ.2562  ที่ประเทศนิวซีแลนด์

…………………………………………

ขอขอบคุณภาพข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม.19