รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้น ป.6 โรงเรียนในสังกัด อ.บำเหน็จณรงค์

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชย.3 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศให้คำแนะนำ และเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียนสนามสอบ O-Net ชั้น ป.6 ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) อ.บำเหน็จณรงค์,สนามสอบโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา อ.บำเหน็จณรงค์,สนามสอบโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว