รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ป.6 โ่รงเรียนในสังกัด จำนวน 5 สนามสอบ

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  นางสาวณัชญานุช สุดชาดี  รอง ผอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่ม ICT,นางวนาลิน ขามเกาะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ป.6 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่,สนามสอบโรงเรียนบ้านวังเสมา,สนามสอบโรงเรียนบ้านโสกคร้อ,สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)และสนามสอบโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ในการนี้ได้สอบถามปัญหา และแนวทางการดำเนินการทดสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  เพื่อรายงานกับศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ สทศ. ต่อไป ทั้งนี้สนามสอบโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด