สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมบุคลากรในสำนักงาน  ครั้งที่ 1/2562

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1   ครั้งที่ 1/2562   ในวันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2562   ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ   นำไปสู่การปฏิบัติ   โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ,ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน