นายวัลลพ สงวนนาม เดินทางเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ กศน.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเดินทางเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาธิการ กศน.) โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ