ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี “ตักบาตรพระร้อย รุ่งอรุณวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 3”

16 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำผู้แทนบุคลากรในสังกัด ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในพิธี “ตักบาตรพระร้อย รุ่งอรุณวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 3” ในงานประจำปีนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งจำนวนมาก งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์กำหนดจัดงานประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-16 กุมภาพันธ์ 25665 เพื่อสืบสานประเพณีการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งในงานประกอบด้วย การนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ พระยืน และพระนอน , พิธีกวนพุทราแขวนบาตรบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ , พิธีทำบุญตักบาตรพระร้อย รุ่งอรุณวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 3 , พิธีเวียนเทียนรอบพระแท่นศิลาอาสน์ในวันมาฆบูชา รวมถึงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าท้องถิ่นของชาวบ้านและชุมชน นับเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์