สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา​ ประจำปี​ 2565

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ นำโดย​ ดร.ประเสริฐ​ จั่นแก้ว​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ นำคณะเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา​ ประจำปี​ 2565​ จังหวัดสุโขทัย​ ในโอกาสวันครูระดับภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย​ โดย​ สกสค.จังหวัดสุโขทัย​ สังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ซึ่งได้รับเกียรติจาก​ นายสุชาติ​ ทีคะสุข​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย​ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล​ ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองเก่า​ “ศรีอินทราทิตย์” ดังนี้

1.​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ รางวัลพระพฤหัสบดี​ ประจำปี​ 2564​ ประเภทหน่วยงาน โดย​ ดร.ประเสริฐ​ จั่นแก้ว​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2

2.​ พระพฤหัสบดี​ ประจำปี​ 2564​ ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา​ นางสาวปราณี​ เพ็งจันทา​ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ​ “คุรุสดุดี” ประเภทผู้บริหารการศึกษา​ นายสุวิทยา​ พรมอ่อน​ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

4.รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ​ “คุรุสดุดี” ประเภทครูผู้สอน​ นางสาวธันวา​ มากเหลือ​ ครูเชี่ยวชาญ​ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)​
5.รางวัลคุรุสภา​ ประเภทครูผู้สอน​ นางสาวสุภาพิชญ์​ บิณทจร​ ครูชำนาญการพิเศษ​ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
6.รางวัล​ โรงเรียนดี​ วิถีลูกเสือ” ประจำปี​ 2564​ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์​ โดย​ นายเอกพันธ์​ สารีบุตร​ ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

7.รางวัล “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา จังหวัดสุโขทัย​ นายสุขุม​ เทียนสุข​ ครูชำนาญการพิเศษ​ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

8.​ รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี​ 2565​ นางสาวอมรรัตน์​ รื่นเกษร นักเรียนระดับชั้น​ ม.3​ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

รางวัลพระพพฤหัสบดี​ ประเภทหน่วยงาน​ ประจำปี​ 2564
รางวัลพระพฤหัสบดี​ ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา​ ประจำปี​ 2564
รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ​ “คุรุสดุดี” ประเภทผู้บริหารการศึกษา
รางวัล “โรงเรียนดี​ วิถีลูกเสือ” ประจำปี​ 2564
รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ​ “คุรุสดุดี” ประเภทครูผู้สอน
รางวัล “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา จังหวัดสุโขทัย​
รางวัลคุคุรุสภ​ ประเภทครูผู้สอน
รางวัล​ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2565