สพป.กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการจับสลากนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.ยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางสาวชมกมล หาพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษา ตรวจเยี่ยมการจับสลากนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

ภาพ : โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)