ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำคู่มือจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ระยอง เขต ๒

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำคู่มือจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ระยอง เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นไปตามจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒