สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนศูนย์พักคอย สำหรับนักเรียนติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะ  ลงพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา อ.เมืองชัยภูมิ  ที่ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 13 คน และนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 22 คน  และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไห  อ.หนองบัวแดง ที่ติดเชื้อ COVID-19  จำนวน 12 คน  ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนใช้เป็นสถานที่พักคอย  โดยได้มอบน้ำดื่ม  อาหารสำเร็จรูป ข้าวสาร อาหารแห้ง  รวมมูลค่าเป็นเงิน โรงเรียนละ 3,000 บาท มีผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู  ผู้นำชุมชน  สาธารณสุขในพื้นที่  ร่วมรับมอบ