ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยมี วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เข้าร่วมฝึกอบรม ณ หอประชุมสุริยะจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม