++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565++

++วันจันทร์  ที่ 21   กุมภาพันธ์  2565  เวลา 13.30 น. นางเกล็ดดาว  สุวรรณบาตร์  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ประจำปี พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1/ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน