ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 15/2565

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร คำแพงศรี เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 15/2565 ผ่านระบบ Video  Conference ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนและเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการปิดสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเวลา 13.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมทั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนและปรึกษาหารือในการเตรียมการปิดสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปการปิดโรงเรียนนั้นให้สาธารณสุขและกรมควบคุมโรคพิจารณาร่วมกับ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเป็นรายโรงและรายอำเภอไป ทั้งนี้ที่สั่งปิดโรงเรียนจะมีอำเภอภูเขียวและอำเภอเมือง เพราะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก

Latest posts by ศิริพร โนนดอน (see all)