สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดร.ปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยประชุมผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4