+++ ท่านรองพุฒชาด จันทร์ดำ ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ++++

^^^  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 19.30 น.  ดร.พุฒชาด    จันทร์ดำ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  1  ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประจำปี 2562 ในวันนี้ มีการประกวดวงดนตรีสตริง (ประถม) ณ เวทีกลาง  ณ  บริเวณศูนย์ราชการาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

/// งานฤดูหนาวาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประจำปี  2562  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7- 16  กุมภาพันธ์  2562  ในงานมีนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ/การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPและมีการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย  +++ปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  และไกรสร   สิงหนาท   ภาพ  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว++++++

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC

ธีรธิดา พรหมมาแบน