++++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟัง Conference เลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา+++

^^^ วันนี้ เวลา 09.00 น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม conference หน้าห้องผู้อำนวยการ ชั้น 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ ไกรสร สิงหนาท ภาพ//ธีรธิดา พรหมมาแบน ข่าว++++

 

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

ธีรธิดา พรหมมาแบน