ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้ารับรางวัลโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้ารับรางวัลโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมนี้ได้มีบุคลากรในสังกัดเข้ารับโล่และเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมจำปีหลวง อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 39) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม