เครือข่าย ฯ มัธยมศึกษาจ.พะเยา มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาการศึกษา แก่นักเรียนมัธยมศึกษาจ.พะเยา

เครือข่าย ฯ มัธยมศึกษาจ.พะเยา มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาการศึกษา แก่นักเรียนมัธยมศึกษาจ.พะเยา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาการศึกษา แก่นักเรียนสังกัด สพม.พะเยาและโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจ.พะเยา โดยนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา, นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา,นายมานะ พิริยะพัฒนา ผู้อำนวยการ รร.พะเยาพิทยาคม ประธานเครือข่ายฯ  ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาจำนวน 120 ทุนๆละ 1,000 บาท จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฮือนคำ ๘๕ ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

พร้อมกันนี้ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ถวายทุนการศึกษาแก่พระราชปริยัติ (ณษิกรณ์ ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดพะเยา จำนวน 20 ทุน เพื่อกระจายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจ.พะเยา และมอบโอวาทแก่นักเรียนที่มารับทุนในวันนี้

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา กล่าวถึงการดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน จนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทำบุญปล่อยปลาเพื่อการกุศล เสริมดวงชะตาชีวิตและเสริมบารมี (ตัวละ ๑ บาท) เมื่อวันที่ ๓o กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ลานพญานาคกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  รายได้จากการทำบุญ สมทบทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ได้มีมติ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางด้านการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยนำเงินรายได้ส่วนหนึ่ง มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดพะเยา จำนวน ๑๒o ทุน ๆ ละ ๑,ooo บาท รวมเป็นเงิน ๑๒o,ooo บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)