ต้อนรับคณะติดตามการใช้พื้นที่ป่าไม้ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์)

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามการใช้พื้นที่ป่าไม้ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) จากสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามการใช้พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับอนุญาตค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) จากสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมสำรวจพื้นที่ป่าไม้ที่ขอใช้ประโยชน์ โดยมี ว่าที่ พันโทรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) และนางสาวฐานิดา สุขรัมย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับและนำคณะออกสำรวจพื้นที่ ในการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่า ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์