ผอ.สพม.พะเยา ให้โอวาทแก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุใหม่

ผอ.สพม.พะเยา ให้โอวาทแก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุใหม่

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ให้โอวาทแก่รองผู้อำนวยการรร.บรรจุใหม่ จำนวน 2 ราย ที่มารายงานตัวในวันนี้ ได้แก่ นางณัธดา วรรณโวหาร ได้ไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม และนายยศ กันทางยวง ได้ไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม