สพม.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 , 2 และ 3 ร่วมพิธีและรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 จากผู้ว่าราชการจังหวัดและการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมพิธีและรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ปี2564  จาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางมัณฑนา รอทองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Webex)