อุตรดิตถ์ เขต 1 Kickoff Pfizer ให้นักเรียนอายุ 9-11ขวบ ผู้อำนวยการเขตฯ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และลูกๆ นักเรียน

25 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ ณ หอประชุมพรหมวิหาร4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เพื่อตรวจเยี่ยมการเข้ารับวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มแรกของนักเรียนในสังกัดที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ ที่โรงเรียนอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์เป็นศูนย์อำนวยการในการรับวัคซีนของนักเรียน นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายแพทย์อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  สนับสนุนการจัดสรรวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม และสนับสนุนแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ในการบริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ซึ่งในระยะแรก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วางแผนให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนไว้ 5 จุด จำแนกตามอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ โดยจัดวัคซีนให้กับนักเรียนในกลุ่ม ป.4- ป.6 เป็นกลุ่มแรก แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความประสงค์ของนักเรียนและได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง ซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์(สวท.อุตรดิตถ์) ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์และทำข่าว พร้อมทั้งสัมภาษณ์ นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับวัคซีนของนักเรียนในวันนี้ รวมถึงแนวทางการดำเนินการตามมาตรการของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดช่วงสถานการณ์ดังกล่าว จากนั้นผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ขอบคุณแพทย์ และบุตลากรทางการแพทย์และเยี่ยมให้กำลังใจลูกๆ นักเรียน