สพป.ลำพูน เขต 2 รับชม Conference การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองสพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการร่วมรับชมการประชุม เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562