สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมประชุมทางไกล Video Conference  กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือน หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 , ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมการประชุมทางไกล Video Conference  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในวันที่  8   กุมภาพันธ์  2562   ณ  ห้องประชุม  1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1