ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมต้อนรับ รมช.ศธ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ลงพื้นที่จังหวัดพังงา

+++++วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 08.30 น. นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย นางสาวประไพ พิกุลผล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบาย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสุขภาพ มิติสภาพแวดล้ม และมิติสังคม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ  ณ วัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา   เรวดี…ภาพ / ข่าว