สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอุบัติเหตุ

1 มีนาคม 2565  นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายขันทอง  เด่นพันธ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลชุมชนบ้านหนองบัวแดง     นางวนิดา  สุนคร  ผอ.กลุ่มอำนวยการและบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เยี่ยมพร้อมมอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับครอบครัวนายสุวสันต์  แทนคร   ครูชำนาญการพิเศษ  ร.ร.แหลมทองผดุงวิทย์   ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565  เข้ารับการผ่าตัดสมอง พักกรักษาตัว ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ