สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมทางไกล Video Conference เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน

วันนี้ (วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ผู้บริหารของ สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่าน Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ และ ๒ สพป.ระยอง เขต ๒