สพป.ตรัง เขต 1 อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมายและวินัย

วันอังคารที่  1  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. นางชุลีกร  ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมายและวินัย แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ทุกโรง โดยนายสมหมาย  ชายเกตุ  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงาน และ นายอุดม  อินทรเวศน์วิไล อดีต ผอ.ภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง