โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  สังกัด สพม.เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา พิธีเปิดโดมอเนกประสงค์ “นรินทรานุสรณ์” อาคาร “บดินทรราชภักดิ์” และห้องประชุม “นพรัตน์จักรีทิศ” โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ได้รับเกียรติจากพลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธี  และดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  โดยมี พล.ต. จรัส  ปัญญาดี รอง มทน.3/รอง ผบ.ศป.บส.ชน., พ.อ.ชายแดน  กฤษณสุวรรณ รอง ผบ.พล.ร.7/เสธ.ศป.บส.ชน., ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ , ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และสมาคมศิษย์เก่า คณะผู้บริหารโรงเรียน อดีตผู้อำนวยการ อดีตครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงาน ในงานประกอบด้วยการเดินขบวนแห่ต้นผ้าป่า โดยตัวแทนคณะครูและนักเรียนแต่ละระดับชั้น กิจกรรมฟ้อนเล็บ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมทอดผ้าป่า โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประสงฆ์ในการรับต้นผ้าป่าในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ