ผอ.และรองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อแจ้งข้อราชการและหารือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒