สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดทำคะแนนตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ ก.ค.ศ.กำหนดของการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณกรรมการจัดทำคะแนนตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ ก.ค.ศ.กำหนดของการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ. 2565  ซึ่งได้ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดอย่างละเอียด เพื่อให้การจัดทำคะแนนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3