สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต4 พร้อมด้วย ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดร.ปรีชา จันทวี รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่ม เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีการติดตามงานสื่อสารเชิงนโยบายและติดตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน และมอบนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการและการขับเคลื่อน ตามนโยบาย ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4