ผู้ช่วยเลขาธิการ บรรยายพิเศษการจัดการเรียนในช่วงโควิด-19 รร. พะเยาพิทยาคม

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” ในการประชุมรับนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ และบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายเพื่อนําไปพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่ หลากหลายมากขึ้น โดยมี นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ขอขอบคุณ ภาพและข้อมูลจาก คณะครู รร.พะเยาพิทยาคม