สพม.นครพนม ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วยนายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมฯ และเวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video Conference ส่งสัญญาณจาก สพฐ. เพื่อสื่อสารนโยบายและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบาย และนำเสนอนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ๓ เรื่อง ได้แก่ ความปลอดภัย (MOE Safety Center) โรงเรียนคุณภาพ และโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”