สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับมอบหมายนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องความปลอดภัย (MOESafety Center) โรงเรียนคุณภาพ และโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกระดับ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการประชุมในครั้งนี้