สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสื่อสารนโยบายและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและสื่อสารสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.เรื่องความปลอดภัย(MOE Safety Center) 2.โรงเรียนคุณภาพ 3.โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์