สพม.ลปลพ มอบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนประชาราชวิทยา