ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม และโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง