สพป.ระยอง เขต ๒ เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำโดย นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ที่ต้องการส่งเสริม และอนุรักษ์ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่ รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน มีการมอบเกียรติบัตรเป็นรายบุคคลและเป็นรายโรงเรียน ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตลอดปี ๒๕๖๕