ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.เปิดอาคารเรียน “99 ปี “ โรงเรียนบ้านในเมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และมอบนโยบายการศึกษา

4 มีนาคม 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ อาคาร ” ๙๙ ปี” โรงเรียนบ้านในเมือง พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และมอบทุนการศึกษากองทุน ดร.เจริญ เจริญรัชภาคย์ และกองทุนพ่อแดง-แม่ยี วัฒนพานิช จำนวน 42 ทุน ณ โรงเรียนบ้านในเมือง อำเภอพิชัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับในนามชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานในการเปิดอาคารเรียน “99 ปี” โรงเรียนบ้านในเมือง ซึ่ง ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำพิธีเปิดป้าย อาคารเรียน “99 ปี” โรงเรียนบ้านในเมือง และมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการนี้ ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ร่วมเป็นเกียรติด้วย จากนั้น ดร.ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางในการดำเนินการเพื่อรองรับความเคลื่อนไหวทางการศึกษาในขณะนี้ จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธ แสดงผลงานของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการกการอาชีวศึกษา สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ในบรรยากาศมีความเป็นกันเอง อบอุ่น เปี่ยมด้วยขวัญและกำลังใจจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสุดท้ายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบทุนการศึกษากองทุน ดร.เจริญ เจริญรัชภาคย์ และกองทุนพ่อแดง-แม่ยี วัฒนพานิช จำนวน 42 ทุน โดยมี นายชุมพร แก้วเปี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมืองกล่าวรายงาน ซึ่ง ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมจัดงานในวันนี้